Auksjon 212 er lagt ut på nett. Budfrist er torsdag 28 juli med start kl. 18.00