Auksjon 221 er avsluttet. ettersalget varer frem til 15 oktober.