Innleveringsfristen til vår store juleauksjon 215 med budfrist 8 desember er 10 november. Det blir trykt katalog.